Ερευνητική δραστηριότητα

Εποπτεία Διδακτόρων / Μεταδιδακτόρων

Εποπτεία 3 Μεταδιδακτόρων στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ΕΔΒΜ34 «Συνοριακά καθεστώτα: Πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις της προσφυγικής κρίσης στην περίπτωση της Χίου 2015-16» (ΜΙΤ 5005539), Φορέας Υποδοχής: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Συντονιστής: Γιάννης Πεχτελίδης. 2018-2019.

  • Γιώργος Διακουμάκος
  • Ιουλία Μέρμηγκα
  • Νίκος Σούζας

Εποπτεία 2 Μεταδιδακτόρων στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου SMOOTH EDUCATIONAL SPACES. PASSING THROUGH ENCLOSURES AND REVERSING INEQUALITIES THROUGH EDUCATIONAL COMMONS (SMOOTH, Call: H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020, Number: 101004491). Host Institution: University of Thessaly, Coordinator: Yannis Pechtelidis. 2021-2023.

  • Ιωάννης Κόζαρης
  • Ελένη Κολιάρμου

Εποπτεία 4 Υποψήφιων διδακτόρων

  • Στυλιανός Πανταζίδης: Εκπαιδευτικά Κοινά, Παιδαγωγική και Παιδική Ηλικία: Δημιουργώντας ένα δημόσιο και ανοιχτό σχολείο των κοινών. 1ος επόπτης Γιάννης Πεχτελίδης, 2ος Αλέξανδρος Κιουπκιολής, 3ος Βασίλης Κωστάκης (σε εξέλιξη, έναρξη 2019).
  • Ευγενία Αδαμοπούλου: Εκπαιδευτικά κοινά, αυτοβοήθεια/αλληλοβοήθεια και πρόληψη: μία έρευνα δράσης 1ος επόπτης Γιάννης Πεχτελίδης, 2ος Αλέξανδρος Κιουπκιολής, 3η Ευαγγελία Φίγγου (σε εξέλιξη, έναρξη 2021).
  • Βλασία Ραντίτσα: «Ελευθεριακή εκπαίδευση των κοινών: συλλογικοποίηση της μάθησης και της γνώσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας». 1ος επόπτης Γιάννης Πεχτελίδης, 2ος Αλέξανδρος Κιουπκιολής, 3η Αναστασία Ψάλτη (σε εξέλιξη, έναρξη 2021).
  • Γαρουφαλή Αγγελική: «Συνδυάζοντας τα Μαθησιακά Κοινά (Learning Commons) και την Συνδεδεμένη μάθηση (Connected Learning) στους χώρους των βιβλιοθηκών: Η συμβολή τους στις μαθησιακές ανάγκες των νέων του 21ου αιώνα» (2022-).

Ερευνητικά προγράμματα

Μεταξύ2010 και Σήμερα
2022-2025

Youth work in schools, (YWIS, Erasmus+ Cooperation partnerships in youth KA220-YOU). Erasmus plus. Host Institution: South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Coordinator: Mervi Hotokka.

2021-2024

SMOOTH EDUCATIONAL SPACES. PASSING THROUGH ENCLOSURES AND REVERSING INEQUALITIES THROUGH EDUCATIONAL COMMONS (SMOOTH, Call: H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020, Number: 101004491). Host Institution: University of Thessaly, Coordinator: Yannis Pechtelidis. 2021-2024.
Ορισμός Εκπαιδευτικών Κοινών.

2020-2022

Learning Initiative for Elementary school Fun Oriented Resuscitation Coaching Europewide (LΙFE-FORCE, 2020-1-EL01-KA201-079184). Erasmus plus. Host Institution: University of Thessaly, Coordinator: Yannis Pechtelidis. 2020-2022.

2020-2023

“Blended Short-cycle Training Courses on ‘Commoning Practices’” (ComPra, 2020-KA203-CC093835). Erasmus plus. Host Institution: University of Thessaly, Coordinator: Yannis Pechtelidis. 2020-2023.

2018-2021

“Sociocultural Learning of Youth in Mobile Societies” (Acronym: SLYMS). Erasmus plus. Host Institution: University of Thessaly, Coordinator: Yannis Pechtelidis. 2018-2021.

2017-2020

“ʻHeteropoliticsʼ: Refiguring the Common and the Political”. Acronym: HETEROPOLITICS. Action number: 724692. Action Title: ERC COG (ERC Consolidator Grant 2016). Senior Collaborator: 2017-2020.

2017-2019

“Border Regimes: Political and cultural aspects of the refugee crisis in the case of Chios 2015-2016”. (ΕΔΒΜ34, MIS: 5005539. Host Institution: University of Thessaly, Coordinator: Yannis Pechtelidis. 2017 – 2019.

2017

Project in Citizenship and Mathematics” (PiCaM). Project number 2017-1-UK01-KA201-036675. Erasmus plus. Host Institution: University of Thessaly. Collaborator.

2012-2015

“The Indignant Generation. Space, power and culture in the youth • movement of 2011: a transnational perspective (GENIND)”. Ministry of Economy and • Competitiveness (Spain). VI National Scientific Research, Development and Innovation 2008-2011. [CSO2012-34415], Collaborator: 2012-15.

Μεταξύ2000 και 2009
2009-2010

“Limitations of Childhood in Literature and Theories of Socialization”, University of Thessaly, funded by the Research Committee of the University of Thessaly, Position: Project leader, 2009-2010.

2007-2008

“Mathematics, Technology, Education and Genderʼ (short title) funded by EPEAEK Pythagoras I [Greek Ministry of Education Research Grand for Supporting Research Teams], Researcher, 2007-2008.