Εποπτεία Διδακτορικών / Μεταδιδακτορικών

Εποπτεία Διδακτόρων / Μεταδιδακτόρων

Εποπτεία 3 Μεταδιδακτόρων στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ΕΔΒΜ34 «Συνοριακά καθεστώτα: Πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις της προσφυγικής κρίσης στην περίπτωση της Χίου 2015-16» (ΜΙΤ 5005539), Φορέας Υποδοχής: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Συντονιστής: Γιάννης Πεχτελίδης. 2018-2019.

  • Γιώργος Διακουμάκος
  • Ιουλία Μέρμηγκα
  • Νίκος Σούζας

Εποπτεία 2 Μεταδιδακτόρων στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου SMOOTH EDUCATIONAL SPACES. PASSING THROUGH ENCLOSURES AND REVERSING INEQUALITIES THROUGH EDUCATIONAL COMMONS (SMOOTH, Call: H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020, Number: 101004491). Host Institution: University of Thessaly, Coordinator: Yannis Pechtelidis. 2021-2023.

  • Ιωάννης Κόζαρης
  • Ελένη Κολιάρμου

Εποπτεία 4 Υποψήφιων διδακτόρων

  • Στυλιανός Πανταζίδης: Εκπαιδευτικά Κοινά, Παιδαγωγική και Παιδική Ηλικία: Δημιουργώντας ένα δημόσιο και ανοιχτό σχολείο των κοινών. 1ος επόπτης Γιάννης Πεχτελίδης, 2ος Αλέξανδρος Κιουπκιολής, 3ος Βασίλης Κωστάκης (σε εξέλιξη, έναρξη 2019).
  • Ευγενία Αδαμοπούλου: Εκπαιδευτικά κοινά, αυτοβοήθεια/αλληλοβοήθεια και πρόληψη: μία έρευνα δράσης 1ος επόπτης Γιάννης Πεχτελίδης, 2ος Αλέξανδρος Κιουπκιολής, 3η Ευαγγελία Φίγγου (σε εξέλιξη, έναρξη 2021).
  • Βλασία Ραντίτσα: «Ελευθεριακή εκπαίδευση των κοινών: συλλογικοποίηση της μάθησης και της γνώσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας». 1ος επόπτης Γιάννης Πεχτελίδης, 2ος Αλέξανδρος Κιουπκιολής, 3η Αναστασία Ψάλτη (σε εξέλιξη, έναρξη 2021).
  • Γαρουφαλή Αγγελική: «Συνδυάζοντας τα Μαθησιακά Κοινά (Learning Commons) και την Συνδεδεμένη μάθηση (Connected Learning) στους χώρους των βιβλιοθηκών: Η συμβολή τους στις μαθησιακές ανάγκες των νέων του 21ου αιώνα» (2022-).