SMOOTH

Tίτλος του Προγράμματος

Εκπαιδευτικοί χώροι των κοινών: Διασχίζοντας περιφράξεις και αντιστρέφοντας τις ανισότητες (SMOOTH)

Περιγραφή του ευρωπαϊκού προγράμματος SMOOTH

Το SMOOTH είναι ένα τριετές ερευνητικό πρόγραμμα (H2020), το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα συντονίζει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα ο κ. Γιάννης Πεχτελίδης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης.  

Στο SMOOTH συμμετέχουν άλλοι 11 φορείς. Οι περισσότεροι εξ αυτών είναι άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Πιο συγκεκριμένα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (Πορτογαλία), MALMO UNIVERSITET (Σουηδία), UNIVERSIDAD DE CADIZ (Ισπανία), UNIVERSITAET OSNABRUECK (Γερμανία), UNIVERSIDAD POMPEU FABRA (Ισπανία), UNIVERSITEIT GENT (Βέλγιο), UNIVERSIDADE DO MINHO (Πορτογαλία), UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO (Ιταλία),  TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL (Εσθονία), Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMUS).

Το SMOOTH έχει ως βασικό στόχο να μελετήσει την έννοια των «εκπαιδευτικών κοινών». Πιο συγκεκριμένα, θα εξετάσει τα αποτελέσματα που έχει η εφαρμογή των εκπαιδευτικών κοινών σε χώρους τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα θα ερευνήσει αν τα εκπαιδευτικά κοινά μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Τα εκπαιδευτικά κοινά αποτελούν μία πρόταση που επιχειρεί να συμβάλει στην ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των μαθητών/τριών και των γονέων/κηδεμόνων στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Αφορούν στον δημοκρατικό έλεγχο και στην ανάληψη ουσιαστικού ρόλου από όλη τη σχολική κοινότητα. Βασικός σκοπός είναι η συλλογική πρακτική διαχείρισης της ίδιας της μάθησης και της καθημερινότητας του σχολείου σε μία βάση ισότητας, διαμοιρασμού, συμμετοχής, αλληλεγγύης, φροντίδας και ελευθερίας.

Στο παραπάνω πλαίσιο, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 50 έρευνες σε 8 χώρες της Ευρώπης με απώτερο στόχο την επαφή και εξοικείωση των παιδιών, των νέων και των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών με τη λογική των κοινών και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές μαζί τις ερευνήτριες και τους ερευνητές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια που έλαβαν χώρα από τον Νοέμβριο 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022.

Ορισμός Εκπαιδευτικών Κοινών:

Τα «εκπαιδευτικά κοινά» ή «κοινά της εκπαίδευσης» αναφέρονται σε εκπαιδευτικές κοινότητες όπου οι αποφάσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία λαμβάνονται συλλογικά με ισότιμη συμμετοχή σε συνελεύσεις από κοινού από τις τρεις ομάδες των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευόμενων και των κηδεμόνων τους (όταν είναι ανήλικοι/ες). Η ίδια η πρακτική της εκπαίδευσης και μόρφωσης γίνεται «κοινό αγαθό» το οποίο συλλογικά διαμορφώνουν και διαχειρίζονται τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας με όρους ισότητας, ελευθερίας, ενεργού και δημιουργικής συμμετοχής.

Στα «εκπαιδευτικά κοινά», εκπαιδευτικοί και μαθητές/ριες επικοινωνούν και συνεργάζονται πέρα από τους συμβατικούς διαχωρισμούς και τις ιεραρχίες μεταξύ δασκάλων και μαθητών, σε μια διαδικασία συλλογικής διερεύνησης και μάθησης που είναι επινοητική, κριτική και διαρκής. Η εκπαιδευτική ζωή στο σύνολό της, από το πρόγραμμα σπουδών και το καθημερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ως τη συντήρηση του σχολικού χώρου κοκ., γίνεται αντικείμενο συνδιαχείρισης και συνδιαμόρφωσης από όλα τα μέλη της με όρους που τείνουν προς την ίση εξουσία και την ισότιμη συμμετοχή. Στα «εκπαιδευτικά κοινά» οι δάσκαλοι/ες γίνονται «συνοδοιπόροι» που διευκολύνουν και υποστηρίζουν, αντί να καθοδηγούν με εντολές, την εκπαιδευτική διαδικασία, στην οποία οι μαθητές/ριες αυτενεργούν σε μεγάλο βαθμό,

δημιουργούν ατομικά αλλά και συνεργάζονται μεταξύ τους.

Πατήστε εδώ για να παρακολουθήσετε το Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 26-28 Μαΐου στον Βόλο.

 

Bourassa, G. N. (2017). Towards an elaboration of the pedagogical common. In A. Means, D., R. Ford, & G. Slater (Eds.), Educational commons in theory and practice (pp. 75–93). New York, NY: Palgrave Macmillan.

De Lissovoy, N. (2011). Pedagogy in common: Democratic education in the global era. Educational Philosophy and Theory, 43(10), 1119–1134.

Kioupkiolis, A., & Pechtelidis, Y. (2017). Youth Heteropolitics in Crisis-ridden Greece. In S. Pickard, & J. Bessant (Eds.), Young People and New Forms Politics in Times of Crises: Re-Generating Politics (pp.273-293). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Korsgaard, M. T. (2018). Education and the concept of commons. A pedagogical reinterpretation. Educational Philosophy and Theory, vol.50.

Pechtelidis, Y., Kioupkiolis, A. (2020). ‘Education as Commons, Children as Commoners: The Case Study of the Little Tree Community,’ Democracy and Education, 28(1): 5.

Βλ. αναλυτικά SMOOTH, Deliverable D1.1., Review of conceptual and theoretical literature, σσ. 90-113.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: https://smooth-ecs.eu/

Συνδεθείτε και στο Smooth Project's Greek Partners and Third Parties Community