Νέα

Εκπαιδευτικά κοινά και ενεργή κοινωνική ένταξη – Πρόγραμμα Συνεδρίου & InfoPack

Όλες οι παρακάτω πληροφορίες του Συνεδρίου (Πρόγραμμα Συνεδρίου και InfoPack) βρίσκονται στο αρχείο  Agenda Conference_Infopack.pdf καθώς και στο https://smooth-ecs.eu/conference/#my-section 26/05...

7th EDiLiC Congress

The 7th EDiLiC Congress- The University of Warsaw. Openness towards languages and pluralistic approaches in the context of developing...

5η Γιορτή Πολυγλωσσίας

«5η Γιορτή Πολυγλωσσίας, Θεσσαλονίκη 2017. Δήμος Θεσσαλονίκης. Συναντήσεις στον ενδιάμεσο χώρο», 26-28 Μαϊου 2017. Θέμα ανακοίνωσης: Κοινά, Πολιτειότητα, Εκπαίδευση https://thessaloniki.gr/5%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/