Νέα

5η Γιορτή Πολυγλωσσίας

«5η Γιορτή Πολυγλωσσίας, Θεσσαλονίκη 2017. Δήμος Θεσσαλονίκης. Συναντήσεις στον ενδιάμεσο χώρο», 26-28 Μαϊου 2017. Θέμα ανακοίνωσης: Κοινά, Πολιτειότητα, Εκπαίδευση https://thessaloniki.gr/5%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/

2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο

2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο, Γύθειο, Μάρτιος 2017: Σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές στην εκπαίδευση. Θέμα ανακοίνωσης: Παιδαγωγικές Ετεροπολιτικές και Παιδική...