2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τα Κοινά και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τα Κοινά και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

24-25 Νοεμβρίου 2023 θα συμβεί το 2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τα Κοινά και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Share this post