3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, “Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση”.

27-28 Απριλίου 2018.

Share this post