Ερευνητική συνάντηση Τα κοινά στην εκπαίδευση

Ερευνητική συνάντηση Τα κοινά στην εκπαίδευση

Τόπος διεξαγωγής: Μονή Πάου http://mpaou.uth.gr/el/, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Χρόνος διεξαγωγής: 17-19/06/2022 (Παρασκευή-Κυριακή)

Σκοπός: Συζήτηση και αναστοχασμός των μελών του έργου πάνω στα ερευνητικά δεδομένα του πρώτου γύρου υλοποίησης των μελετών περίπτωσης. Σχεδιασμός των επόμενων σταδίων της έρευνας: ανάλυση, προετοιμασία δημοσιεύσεων και εισηγήσεων, οργάνωση των επόμενων υλοποιήσεων.

Share this post