Ερευνητική και Επιμορφωτική Συνάντηση

Ερευνητική και Επιμορφωτική Συνάντηση

Αναστοχασμοί πάνω στα Εκπαιδευτικά Κοινά

Τόπος διεξαγωγής: Ραψάνη

Χρόνος διεξαγωγής: 25/11/2022 – 27/11/2022 (Παρασκευή-Κυριακή)

Σκοπός: Η περαιτέρω επιμόρφωση σε θέματα που άπτονται των εκπαιδευτικών κοινών, ο στρατηγικός σχεδιασμός της ανάλυσης των δεδομένων και ο προγραμματισμός των δημοσιεύσεων.

Share this post