Επιμορφωτικό Σεμινάριο: Θεωρία και Ανάλυση Λόγου

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: Θεωρία και Ανάλυση Λόγου

Το εργαστήριο Κοινωνιολογίας Εκπαίδευσης του Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (https://socedu.ece.uth.gr/), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «Εκπαιδευτικοί χώροι των κοινών. Διασχίζοντας περιφράξεις και αντιστρέφοντας ανισότητες – SMOOTH» (H2020 https://smooth-ecs.eu) θα πραγματοποιήσει ένα τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο Θεωρίας και Ανάλυσης Λόγου, από 28 έως 30/04/2023 στην Αίθουσα του Μύλου του Νερού, του Δήμου Έδεσσας.  

Πρόγραμμα

Παρασκευή 28/04/2023

16.00 – 17.00

Υποδοχή/εγγραφή

17.00 – 20.00

Επιστημολογική/Οντολογική Συζήτηση: Το Μεταθεμελιωτικό Παράδειγμα της Κονστρουξιονιστικής Ανάλυσης ΛόγουΑλέξανδρος Κιουπκιολής, Γιάννης Πεχτελίδης, Αναστασία Στάμου

21.00 Δείπνο

Σάββατο 29/04/2023

Θεωρία και Ανάλυση Λόγου

10.00 – 13.00

Σχολή του Έσεξ, Φουκωική αρχαιολογία του λόγου, Κριτική Ανάλυση Λόγου (ΚΑΛ),

Αλέξανδρος Κιουπκιολής, Γιάννης Πεχτελίδης, Αναστασία Στάμου

Ομάδες εργασίας: Ανάλυση «κειμένων»

13.00 – 17.00 Διάλειμμα

17.00 – 20.00

Σχολή του Έσεξ, Φουκωική αρχαιολογία του λόγου, Κριτική Ανάλυση Λόγου (ΚΑΛ),

Αλέξανδρος Κιουπκιολής, Γιάννης Πεχτελίδης, Αναστασία Στάμου

 Ομάδες εργασίας: Ανάλυση «κειμένων»

 21.00 Δείπνο

Κυριακή 30/04/2023

Θεωρία και Ανάλυση Λόγου

10.00-13.00

Σχολή του Έσεξ, Φουκωική αρχαιολογία του λόγου, Κριτική Ανάλυση Λόγου (ΚΑΛ),

Αλέξανδρος Κιουπκιολής, Γιάννης Πεχτελίδης, Αναστασία Στάμου

 Ομάδες εργασίας: Ανάλυση «κειμένων»

Share this post