Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

Το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 86/20-4-2001) εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα, που αφορούν στη μελέτη και έρευνα περιοχών κυρίως της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, αλλά και της Κοινωνιολογίας της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας. Κύριο μέλημα του εργαστήριου είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Θεωρίας. Το εργαστήριο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην πόλη του Βόλου και ανήκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Τελευταία Νέα