Εκπαιδευτικά κοινά και ενεργή κοινωνική ένταξη – Συνέδριο

Εκπαιδευτικά κοινά και ενεργή κοινωνική ένταξη – Συνέδριο

Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ ερευνητικό πρόγραμμα SMOOTH (Horizon2020) οργανώνει διεθνές συνέδριο, με σκοπό να φέρει κοντά ερευνητές/ήτριες, φοιτητές/ήτριες, ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς, οργανώσεις κοινωνικής δράσης, ακτιβιστές/ίστριες, δημοσιογράφους και φορείς χάραξης πολιτικής για την εκπαίδευση, ώστε να συζητήσει τις προκλήσεις και τις δυνατότητες που έχει μια προσανατολισμένη στα κοινά εκπαίδευση, να αντιστρέψει τις ανισότητες, να παρουσιάσει καλές πρακτικές και να ενημερώσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την εκπαίδευση.
Στο συνέδριο θα συζητηθεί η επίδραση των κοινών στην αναμόρφωση της εκπαίδευσης και την κοινωνική αλλαγή γενικότερα, σε μια βάση ισότητας, αλληλεπίδρασης, συμμετοχής, φροντίδας και ελευθερίας. Επίσης, θα ασχοληθούμε με την ενεργό κοινωνική ένταξη σύμφωνα με τα «εκπαιδευτικά κοινά», μέσω ποικίλων μεθοδολογιών όπως η παιδαγωγική καταγραφή, η παιδαγωγική της (ενεργητικής) ακρόασης, η εθνογραφία, η ανάλυση του λόγου κ.λπ. Τα «εκπαιδευτικά κοινά» αφορούν μαθησιακές κοινότητες όπου οι αποφάσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία λαμβάνονται συλλογικά από κοινού με ισότιμη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των κηδεμόνων (όταν πρόκειται για ανηλίκους). Η ίδια η πρακτική της εκπαίδευσης και της μάθησης γίνεται «κοινό αγαθό ή πόρος» ο οποίος διαμορφώνεται και διαχειρίζεται συλλογικά, από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, με όρους ισότητας, ελευθερίας και συμμετοχής. Επιπροσθέτως, οι προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελούν βασικό κομμάτι του συνεδρίου. Ακόμα, εξίσου σημαντική είναι η συζήτηση για την ανάπτυξη εργαλείων αναγνώρισης αλλά και διάφορων πρακτικών ή «γλωσσών» αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των κοινών.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ https://smooth-ecs.eu/ και στο Πρόγραμμα Συνεδρίου & InfoPack

26-28 Μαΐου 2023,
Βόλος, Ελλάδα

Share this post